Tags Gen Z

Tag: Gen Z

10 lời khuyên cho Gen Z nhằm hiện thực hóa những giấc mơ sự nghiệp khi môi trường công việc thay đổi

53% thuộc Gen Z của Việt Nam quan tâm về các cơ hội nghề nghiệp và sự ổn định công việc so với số liệu bình quân thế giới là 58%. 48% quan tâm về hạnh phúc và sức khỏe tinh thần so với số liệu 51% toàn cầu...

Chuyên gia Facebook gợi ý tối ưu chiến dịch marketing giúp ‘buôn may bán đắt’ trong dịp Tết 2021 dành cho khách hàng Millennials...

MillennialZ Việt vẫn cho rằng Tết vẫn là thời điểm dành cho gắn kết với gia đình và bạn bè, do đó những nội dung nhấn mạnh giá trị gia đình vẫn sẽ chiếm được cảm tình của họ. Ngoài ra, đối với MillennialZ, Tết cũng là thời điểm để đi du lịch vòng quanh đất nước. Những nội dung quảng bá về một Tết không ở nhà cũng sẽ thu hút đối tượng này.

Most Read