Tags Giải thưởng

Tag: giải thưởng

Không phải nhờ ăn may hay phim hay, có 3 nguyên tắc marketing đưa Netflix thành đế chế 247 tỷ USD, công ty của...

Các thành tích này của Netflix đã được các nhà bình phẩm chú ý đến không phải vì sự may mắn hay chất lượng nội dung có phần tiến bộ, mà nó phụ thuộc vào các chiến dịch tiếp thị.

Most Read