Tags Giao dịch nợ

Tag: giao dịch nợ

Bao giờ có sàn giao dịch nợ?

Hiện nợ xấu đang có xu hướng tăng nhanh trở lại do tác động của COVID-19. Điều đó đòi hỏi cần sớm có thị trường mua bán nợ tập trung để góp phần xử lý nợ xấu của các nhà băng.

Most Read