Tags HAGL Agrico

Tag: HAGL Agrico

HAGL Agrico forecasts loss this year due to COVID-19

HAGL Agrico has adjusted its business targets for 2021 due to COVID-19, causing a plunge in the output and quality of fruit and rubber products.

HAGL Agrico – Công ty nông nghiệp có quỹ đất lớn nhất Việt Nam còn lại gì sau khi về tay THACO?

Tính đến cuối ngày 30/11/2020, tổng các khoản nợ phải trả của HAGL Agrico 16.078 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến 30/09/2020 là 2.663 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn có 85.000ha đất canh tác nông nghiệp ở Gia Lai – Đắc Lắc – Lào – Campuchia. Trong năm 2021, tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ, doanh thu dự kiến 2.109 tỷ.

Most Read