Tags Harvard Business Review

Tag: Harvard Business Review

Chiến thuật đắc nhân tâm “xuyên khủng hoảng” của những ông chủ triệu đô

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, công ty của bạn sẽ làm gì để sống sót và phục hồi? Còn nếu bạn là nhân viên, làm thế nào để không phải ra nhập đội quân thất nghiệp đông đảo ngoài kia? Bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời xác đáng trong bộ 3 cuốn HBR ONPOINT mới nhất 2021.

Most Read