Tags Học hỏi kinh nghiệm

Tag: học hỏi kinh nghiệm

“Định luật 2-8” khiến bao người kinh ngạc: Làm thế nào để đi nhanh hơn người khác?

Định luật 2-8 giúp bạn hiểu được thế nào là công việc, thế nào là sự nghiệp? Học được cách ghi chú những việc quan trọng. Trên thực tế, ghi chú thực sự không phải để ghi lại quá khứ, mà để tạo ra tương lai.

Most Read