Tags Hưởng thụ

Tag: hưởng thụ

Từng nợ 3 tháng tiền nhà, không còn tiền đi chợ, MC Thuỳ Minh vẫn ủng hộ tư tưởng “tuổi trẻ nên có 5...

Tuy nhiên, cô cho rằng vẫn nên có tư duy tiết kiệm một cách có kế hoạch, bởi thực chất vấn về không phải tiết kiệm hay hưởng thụ, mà là tiết kiệm để hưởng thụ.

Most Read