Tags Internet

Tag: internet

Đề xuất phim chiếu trên Netflix, Youtube… sẽ bị kiểm duyệt tương tự phim chiếu rạp

Điều này nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam.

Most Read