Tags Khua môi múa mép

Tag: khua môi múa mép

Lời nói thể hiện tấm lòng, tâm hồn, chí hướng của bạn: Tránh xa 4 kiểu nói rước hoạ vào thân

Một người có thể thành công chắc chắn là những người dám hành động chứ không phải giỏi khua môi múa mép.

Most Read