Tags Kiên trì

Tag: kiên trì

20 tuổi học được 10 điều sau, tuổi 40 bạn sẽ tự tin cất cánh bay

Bạn chỉ sống một lần trên đời, nhưng nếu bạn hành động đúng, thì một lần là quá đủ.

Người thành công là người đi được xa nhất: Nhẫn nại, đồng nghĩa với có cả thiên hạ!

Có một câu nói như này: “Điều xót xa nhất trên con đường thành công chính là bạn phải chịu đựng được cô đơn, luôn sẽ có những đoạn đường bạn phải tự mình bước đi. Có thể quá trình này sẽ mất một thời gian rất lâu, nhưng nếu bạn vượt qua được nó, thành công, cuối cùng rồi sẽ thuộc về bạn.”

Most Read