Tags Kinh nghiệm

Tag: kinh nghiệm

Lời khuyên của người đoạt giải Nobel Daniel Kahneman: Đừng bao giờ tin vào trực giác của mình, trừ khi bạn nói “Có” được...

Nhà tâm lý học nổi tiếng đưa ra một số quan niệm trong việc hành động dựa vào trực giác của bản thân.

Most Read