Tags Lãi trước thuế

Tag: lãi trước thuế

Lợi nhuận BIDV 2020 giảm 16%

Lãi trước thuế riêng đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 16% so với năm 2019.

Most Read