Tags Làm người

Tag: Làm người

Khóa học giao tiếp bất bạo động

Trong bài giảng 3 tiếng này, tiến sĩ Marshall Rosenberg giảng chi tiết về phương pháp giao tiếp bất bạo động (Nonviolent Communication, viết tắt NVC), một phương pháp giao tiếp để gia tăng sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn giữa người với người. Lấy cảm hứng từ tinh thần bất bạo động của Gandhi và Martin Luther King

TÔN GIÁO CHO NHỮNG NGƯỜI PHI TÔN GIÁO

Bằng giọng văn hóm hỉnh và những hình ảnh minh họa sinh động, Tim Urban đã trình bày một hệ tư tưởng mà anh gọi là Đạo sự thật. Anh cho chúng ta thấy với hệ tư tưởng này, tuy con người vô thần, nhưng trên thực tế lại nhận thức rõ rằng có một thứ gì đó cao hơn và vĩ đại hơn mình đang tồn tại. Chính nhờ đó, con người lại có một cảm thức trân trọng vũ trụ hơn, và từ đó cố gắng để luôn nhận thức và tìm kiếm sự thật của vũ trụ này.

CHUỖI BÀI GIẢNG VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN – CHỦ ĐỀ: LẬP LUẬN DIỄN DỊCH

Tư duy phản biện là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đòi hỏi ở người lao động để thích nghi với cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào năm 2020 theo dự báo của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEFORUM) và thuộc trong bộ kỹ năng về nhận thức cấp độ cao dành cho những lao động chuyên nghiệp vào năm 2030.

BỐN GIAI ĐOẠN ĐỜI NGƯỜI

Đây là bài viết có mức độ khai phóng cao liên quan đến quản trị cuộc đời, tìm về mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống, đặc biệt cho những người trẻ ở giai đoạn khủng hoảng.

TRƯỞNG THÀNH ĐI: HƯỚNG DẪN LÀM NGƯỜI LỚN (PHẦN 1)

Tiếp nối phần 1, hãy cùng Mark Manson tiếp tục tìm hiểu về hành trình trưởng thành bạn nhé!

BÀI NÓI CHUYỆN VỀ: KHAI SÁNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (PHẦN I)

Bài nói chuyện của Thầy Bùi Văn Nam Sơn về hai khái niệm Khai sáng và Trưởng thành.

Most Read