Tags Làm việc nhà

Tag: làm việc nhà

Nghiên cứu khoa học: Nhà cửa bừa bãi, con cái khó thành công!

Những đứa trẻ được cha mẹ cho tham gia vào sắp xếp việc nhà đều sẽ có ưu thế hơn những bạn nhỏ không thích làm việc nhà ở các phương diện như công việc, thu nhập, thành tích học tập hay thậm chí là cả hôn nhân. Vì vậy, ba mẹ nếu ngay từ khi con còn nhỏ cho con tham gia vào công việc dọn dẹp, sắp xếp, thu gọn đồ đạc với mình, điều này cũng có những ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của trẻ.

Most Read