Tags Le Plateau Education

Tag: Le Plateau Education

Mô hình dạy tiếng Anh kiểu ‘doanh trại quân đội’ như JackMa English Homestay đem tới Shark Tank: Philippines đã làm bài bản từ...

Không phải tự nhiên mà JackMa English Homestay ra về tay trắng khi tham gia chương trình Shark Tank 2021. Bởi không chỉ các Shark, mà chính chúng ta cũng thấy rõ là mô hình của họ rất khó scale-up, không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp tương tự ở Philippines với cả khách hàng Việt Nam lẫn Đông Nam Á.

Most Read