Tags Lỗi hệ thống

Tag: lỗi hệ thống

Truy tố nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền tỉ ở ngân hàng

Lợi dụng lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của ngân hàng, Nguyễn Nam Thắng cùng 2 đồng phạm đã chiếm đoạt của ngân hàng 1,8 tỉ đồng.

Most Read