Tags Lotte

Tag: lotte

Lotteria Việt Nam sắp đóng cửa?

Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Tập đoàn Lotte kể từ khi tập đoàn này bắt đầu kinh doanh tại đây vào năm 1990.

Lotte Group to shut down restaurant business Lotteria in Vietnam?

Fast-food restaurant chain Lotteria – a subsidiary of South Korean Lotte Group – could close its Vietnamese franchise due to tepid performance.

Lotte Corporation to full divest from Bibica, making the PAN Group the largest shareholder

Lotte Corporation will fully divest Bibica, leaving The PAN Group king of the hill at the Vietnamese confectionery maker.

Most Read