Tags Mì tôm

Tag: mì tôm

Mì Miliket bất ngờ lãi lớn từ thị trường nước ngoài, vẫn sống khỏe trong năm Covid

Năm 2019, Miliket chỉ lãi gộp 8 tỷ đồng từ thị trường nước ngoài, thì sang năm 2020 con số này đã tăng lên 13,2 tỷ đồng, tăng 65%.

Most Read