Tags Miễn phí

Tag: miễn phí

Cho đi trước, nhận về sau – Nguyên tắc tâm lý khiến khách hàng cảm thấy “mắc nợ” đã giúp Amazon, Duolingo, Netflix thành...

Có qua có lại là một chuẩn mực xã hội, đáp lại một hành động tích cực bằng một hành động tích cực khác. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy mắc nợ khi ai đó giúp đỡ bạn.

Most Read