Tags Mỏ neo

Tag: mỏ neo

Chiến lược định giá cho doanh nghiệp của bạn: Định giá mồi nhử vs “neo” giá

“Làm thế nào để bạn bán một chiếc đồng hồ trị giá 2.000 đô la? Hãy đặt nó bên cạnh một chiếc đồng hồ trị giá 10.000 đô la ”.

Most Read