Tags Mua bảo hiểm

Tag: mua bảo hiểm

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý việc “ép” mua bảo hiểm khi vay vốn

BTC cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát hoạt động đại lý bảo hiểm của các ngân hàng, phối hợp với các ngân hàng kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nếu có.

Most Read