Tags Nâng cao hiệu quả

Tag: nâng cao hiệu quả

Bạn có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không thể không đọc sách!

Tác giả nước ngoài tên Bành Tiểu Lục trong cuốn sách có tên “Phương pháp đọc sách hành tây” đã đề xuất ra phương pháp đọc sách hiệu quả dành cho những người không biết cách đọc sách hoặc đọc sách không có hiệu quả. Tác giả cho rằng phương pháp đọc này không chỉ có thể giúp một người ngày càng trở nên ưu tú, mà còn giúp việc đọc sách phát huy được hiệu quả tối ưu nhất.

Most Read