Tags Ngân hàng ngoại

Tag: ngân hàng ngoại

9 ngân hàng ngoại đang làm ăn ra sao ở Việt Nam?

Năm 2020, Shinhan Bank của Hàn Quốc vượt qua HSBC để trở thành nhà băng ngoại quy mô và hiệu quả nhất, thể hiện rõ nét xu hướng tăng trưởng nhanh chóng của các ngân hàng châu Á ở Việt Nam.

Most Read