Tags Nghỉ việc

Tag: nghỉ việc

Tại sao ‘Bỏ việc’ là lời khuyên tệ hại dành cho các doanh nhân khởi nghiệp?

Hầu hết mọi người sẽ cần phải duy trì công việc của họ trong khi bắt đầu công việc kinh doanh mới.

Khi dân công sở dùng mạng xã hội tại văn phòng: Làm việc hết mình hơn, nhưng cũng dễ nghỉ việc hơn!

Trong nghiên cứu của tôi, 76% nhân viên sử dụng mạng xã hội cho công việc cảm thấy quan tâm đến các tổ chức khác mà họ tìm thấy trên mạng xã hội, so với 60% nhân viên chỉ sử dụng mạng xã hội để giải trí.

Most Read