Tags Ngô Công Trường

Tag: Ngô Công Trường

Ra giá 1 triệu USD cho 7% cổ phần mô hình seawalker, CEO Namaste có ‘ngáo giá’ hay không?

Bên Úc có mô hình seawalker - hoạt động được hơn 10 năm, doanh thu mỗi năm trên dưới 100 tỷ đồng. Shark Bình cho rằng, định giá startup này khoảng 13 đến 14 lần. Như thế, với doanh thu 100 tỷ, lợi nhuận 10% - 10 tỷ đồng; suy ra Namaste có giá khoảng 140 tỷ. Còn theo định giá ban đầu của founder Lê Duy Quang, Namaste có giá hơn 300 tỷ đồng.

Một tiến sĩ thân quen với Shark Tank “sửa lưng” startup được Shark Bình đầu tư: Mô hình B2B kém hấp dẫn, sản phẩm...

E Link Gate đã được Shark Bình đầu tư trong tập 7 Shark Tank Vietnam 2021. Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Ngô Công Trường, startup này ‘có mô hình kinh doanh thiếu hấp dẫn và giải pháp có thể vô dụng trong tương lai’. Không chỉ E Link Gate, mà nhiều startup Việt đang ‘hiểu nhầm’ về khái niệm ‘người tiên phong’ và định giá theo kiểu ‘đếm cua trong lỗ’.

Most Read