Tags Người chiến thắng

Tag: người chiến thắng

Nghiên cứu bóc trần quy luật “nghèo càng nghèo, giàu càng giàu”, ngộ ra 1 điểm, thu lợi cả đời

Định luật này được cho là để giải thích lý do "người nghèo ngày càng nghèo, người giàu ngày càng giàu", và phản ánh một hiện tượng xã hội chung - người chiến thắng có tất cả. Nếu bạn hiểu nó, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được số phận của mình!

Thí nghiệm kinh điển chỉ rõ: TỰ CHỦ là nền tảng quan trọng nhất của người giàu

Ngược lại, kẻ bốc đồng chỉ là những người chiến thắng tạm thời.

Most Read