Tags Người thiếu quyết đoán

Tag: người thiếu quyết đoán

Một ngày của NGƯỜI THIẾU QUYẾT ĐOÁN trông như thế nào?

Quyết đoán là một trong những phẩm chất khiến bạn nổi trội hơn trong đám đông. Và ngược lại, khi bạn thiếu quyết đoán, các cơ hội sẽ lặn lẽ trôi khỏi tay bạn. Nhưng đáng nói hơn, sự thiếu quyết đoán xảy ra ngay từ những hành động nhỏ hàng ngày chứ không chỉ riêng những thời khắc quyết định.

Most Read