Tags Người ưu tú

Tag: người ưu tú

Người ưu tú, sớm đã từ bỏ 3 thứ: sĩ diện, tức giận, sự chây ì

Có một câu hỏi trong một cuốn sách rằng: “Bạn biết cách nào để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, ưu tú hơn không?” Đáp: Học cách buông bỏ 3 thứ: sĩ diện, sự tức giận và sự chây ì.

Most Read