Tags Nguyễn Tiến Trung

Tag: Nguyễn Tiến Trung

Đề nghị đầu tư triệu đô cho iGreen – startup chưa có gì, liệu Shark Liên có bị hớ?

Về mặt tài chính, số liệu, định giá rõ ràng team iGreen rất yếu và thiếu kỹ năng cũng như thiếu người phụ trách về kinh doanh và tài chính. Hơn nữa, họ chưa có hợp đồng nào chính thức, cũng không có số liệu - kế hoạch tương lai rõ ràng. Tuy nhiên, iGreen có thị trường giàu tiềm năng, sản phẩm nhiều lợi thế cạnh tranh, team founder mạnh về công nghệ với cách khởi nghiệp thông minh…

Most Read