Tags Nhà ở xã hội

Tag: nhà ở xã hội

Giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội từ năm 2021

Trong năm 2021, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà là 4,8%/năm.

Most Read