Tags Nhà xuất bản

Tag: nhà xuất bản

Chỉ cần 1 lần thành công sẽ có thể khiến 1.000 thất bại rơi vào quên lãng

99 lần thất bại và một lần thành công. Nhưng, nếu bạn làm đúng, bạn sẽ có được công việc tốt nhất.

Most Read