Tags Nhân quả

Tag: nhân quả

Vì sao có những biến động, đại dịch hoành hành khắp thế giới?

"Thiên tai, dịch bệnh sẽ ngày càng trở nên khủng khiếp và diễn biến bất ngờ, khó lường hơn, khi không chỉ đe dọa mà sẵn sàng cướp đi hàng triệu mạng sống con người. Nơi nào càng tự mãn, càng chủ quan - nơi đó càng bị nặng".

Most Read