Tags Nhân sự cấp cao

Tag: nhân sự cấp cao

10 nguyên tắc để lãnh đạo những người xuất chúng giống như Einstein

Đúc kết 10 nguyên tắc để lãnh đạo những người xuất chúng, "Sếp của Einstein" là cuốn sách đầy cảm hứng và hữu ích về nghệ thuật lãnh đạo, quản lý nhân sự cấp cao.

Most Read