Tags Nhân vật

Tag: nhân vật

Nghịch lý nén lương: Tại sao các nhân viên mới được trả lương cao, còn nhân viên lớn tuổi lại không được tăng lương?

Nén lương có nghĩa là trong khi các công ty luôn hạn chế việc tăng lương cho nhân viên thì họ lại trả mức lương cao hơn để thu hút nhân tài mới.

Most Read