Tags Nhật ký

Tag: nhật ký

Chức vụ càng cao, càng phải viết nhật ký hàng ngày: Việc tưởng chừng đơn giản nhưng không mấy người làm được

Câu mở đầu nên là kết quả sau cùng - tiêu đề phải nêu rõ kết quả muốn đạt được. Sau đó, liệt kê lý do cần thiết để đem lại kết quả đó; một nguyên nhân sâu xa luôn được thể hiện rõ ràng bằng cách hỏi "tại sao?" 5 lần để bóc tách từng lớp. Thứ ba, nhớ lại những cảm xúc ảnh hưởng đến việc ra quyết định và lý do tại sao những cảm xúc đó lại bùng lên. Cuối cùng, xác định những gì bạn có thể học được từ toàn bộ trải nghiệm đó và những gì bạn có thể làm khác đi vào lần tới.

Most Read