Tags Now

Tag: now

Công ty sở hữu ứng dụng giao đồ ăn Now càng kinh doanh càng lỗ to: Mỗi ngày gánh lỗ 2 tỷ đồng, sau...

Foody - chủ sở hữu ứng dụng Now vẫn đang “còng lưng” gồng lỗ qua các năm.

Most Read