Tags Okrs

Tag: okrs

5 cuốn sách hay nhất về phương pháp quản trị OKRs

Bên cạnh KPIs & BSC, OKRs cũng là phương pháp quản trị được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới áp dụng như Google, Intel, Amazon, Facebook, Netflix… Dưới đây là 5 cuốn sách hay nhất về OKRs.

Most Read