Tags PFT Online

Tag: PFT Online

CEO FPT Online nói về nguyên tắc quản lý sau 15 năm làm lãnh đạo: Khen thưởng trước ánh sáng, khiển trách trong bóng...

Theo anh Anh Ngô Mạnh Cường - CEO FPT Online, khi khen thưởng nên tiến hành trước đám đông, còn khi khiển trách thì ở quy mô nhỏ và nên nói trực tiếp. Tuy nhiên, dù khen thưởng hay khiển trách thì cũng nên đúng người, đúng việc và đúng thời điểm thì mới có tác dụng lớn nhất.

Most Read