Tags Phép cộng

Tag: phép cộng

Người xưa: Phép cộng là trưởng thành, phép trừ là chín chắn – Hiểu thấu, làm nên thành tựu!

Phép cộng là trưởng thành, và phép trừ là chín chắn. Chúng là hai bánh xe trong cuộc sống, một cái cũng không thể thiếu, luôn để chúng lăn cùng nhau, hành trình của cuộc sống của bạn sẽ là vô hạn.

Most Read