Tags Phương pháp đọc sách

Tag: phương pháp đọc sách

Đọc nhiều sách không bằng đọc ĐÚNG sách: Phương pháp “hít thở” giúp bạn đọc sách hiệu quả

Đọc sách không phải là sao chép 100% nội dung mà để “gặp gỡ” với 1% tinh hoa của cuôn sách ấy, phương pháp đọc hít thở là để bắt tay được với 1% này thông qua sự kết hợp giữa đọc và viết.

Sách còn không đọc đúng mà bạn đòi thành công: Làm sao để thay đổi cuộc đời thông qua đọc sách?

Mấu chốt của việc đọc sách chính là chúng ta gộp “sách” và “việc” lại làm một rồi cùng rèn luyện, hãy để việc đọc sách được áp dụng vào trong công việc và cả cuộc sống, hãy để việc đọc sách được “sống”.

Most Read