Tags Propzy

Tag: Propzy

Startup Propzy muốn xây vườn ươm startup, tuyên bố hỗ trợ không gian làm việc và chuyên gia tư vấn chiến lược cho các...

Với Propzy Launch – Bring your idea to life, Propzy mong muốn sẽ tìm kiếm những ý tưởng, mô hình kinh doanh đột phá trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, bảo hiểm, công nghệ mới, giải pháp doanh nghiệp… Ngoài hỗ trợ về không gian làm việc và tư vấn, các startup còn có thể nhận tiền đầu tư từ Propzy Network.

Most Read