Tags Quy tắc

Tag: quy tắc

Sử dụng quy tắc 30/24 để dự đoán và phát triển sự nghiệp của bạn thành công trong tương lai

Hầu hết các giả định của bạn sẽ không thành công. Nhưng một khi bạn thành công thì bạn sẽ có được "lợi nhuận" cực khủng.

Most Read