Tags Quyền chọn cổ phiếu

Tag: quyền chọn cổ phiếu

ESOP: Công cụ tài chính được TGDĐ và FPT cực kỳ ưa chuộng, dưới góc nhìn cổ đông, thuế và kế toán Việt Nam

ESOP còn khá mới mẻ đối với thị trường Việt Nam, do đó kể cả luật thuế và kế toán chưa thay đổi kịp để điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Most Read