Tags Rever

Tag: rever

CEO Rever: Nhân sự chấp nhận vào công ty khởi nghiệp, tức họ đang đánh đổi tương lai cho bạn, đừng quá so đo!

Với Phan Lê Mạnh – founder kiêm CEO của Rever, thì nhân sự chính là vấn đề khiến anh bạc tóc nhiều nhất trong quá trình startup. Mặc dù đã chịu nhiều đau đớn và vấp váp, nhưng anh vẫn nhắn nhủ với các startup là đừng sợ mà hãy cứ làm đi. Đặc biệt, đừng quá so đo tính toán với đồng đội, vì họ cũng đang đánh đổi tương lai của họ.

Most Read