Tags Sa thải

Tag: sa thải

Chiến lược sa thải tàn bạo của Jack Welch hiện đang được Amazon sử dụng như thế nào?

Một chiến lược đã phát triển thành một quy tắc tàn nhẫn như thế nào.

Tôi vừa sa thải một lập trình viên vì nói dối chỉ sau 15 ngày tuyển dụng anh ta, hóa ra ngày nay nhiều...

Tôi đã tìm kiếm thông tin về vấn đề ứng viên không trung thực trên Google và phát hiện ra một sự thật rất thú vị. Đó là có đến 78% ứng viên nói dối trong quá trình tuyển dụng (theo khảo sát của Checkster).

Most Read