Tags SHB

Tag: SHB

SSI Research: Đến 2023, SHB muốn xóa hết trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng

Trong 3 năm tới, trước khi toàn bộ trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng được xử lý hết, SHB có thể tiếp tục duy trì trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngân hàng của Bầu Hiển đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 70% năm 2021

Dự kiến, lợi nhuận SHB sẽ tăng lên trên 5.500 tỷ đồng trong năm tới.

Most Read