Tags Siêu năng suất

Tag: siêu năng suất

“Siêu năng suất”: Cuốn sách giúp tối đa hóa năng suất bằng việc quản lý sự tập trung, thời gian và năng lượng

Năng suất không phải là làm được nhiều việc hơn - mà là hoàn thành nhiều việc có tác động và ý nghĩa nhất với bản thân bằng cách quản lý hiệu quả ba biến số: thời gian, năng lượng và sự tập trung.

Most Read