Tags Sihub

Tag: sihub

30 start-ups cạnh tranh cơ hội được rót vốn 140.000 USD

30 start-ups đã được chọn để tham gia chương trình Sihub-Expara Acceleration Batch 2. Sau 14 tuần huấn huyện, dự kiến chỉ còn 20 start-ups sẽ trình bày trước nhà đầu tư vào tháng 1/2021 tới đây để có cơ hội nằm trong 6 start-ups được Expara rót vốn lên đến 140.000 đô la Mỹ/dự án.

Most Read