Tags Slack

Tag: slack

Đôi lúc, bạn nên bỏ cuộc: Triết lý biến thất bại thành thành công của Nhà sáng lập Slack & Flickr, doanh nhân nào...

Bằng cách phân tích những câu chuyện của những công ty thành công này, chúng ta có thể tìm thấy những bài học quý giá cho những ai đang muốn chuyển hướng kinh doanh.

Most Read