Tags SSI Research

Tag: SSI Research

SSI Research: Đến 2023, SHB muốn xóa hết trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng

Trong 3 năm tới, trước khi toàn bộ trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng được xử lý hết, SHB có thể tiếp tục duy trì trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Most Read